20
AUG
16:53

Lightning Bolt

This guy is madness!

Posted by David — Share: http://fmasc.net/dv

Posted by Pilla 2008-08-23 20:47

Förlåt, det här har ingenting med atleter att göra men jag tänkte såhär…att om vi fortfarande grattar varandra med presenter när vi fyller år så kan jag börja snickra på en sånhär va? http://ultra-awesome.blogspot.com/2008/05/nes-coffee-table-final-post-rah.html


Posted by David 2008-08-24 01:00

haha. niiice. lets! :D

Post new comment to Lightning Bolt

Advance users: Click to view allowed XHTML tags.