20
OCT
22:33

Kamrer David

Har kollat lite styrelsepapper idag. Hittade gamla, fina, protokoll från 50-talet. Kamrer John Johansson var ordförande då. Hur blir man Kamrer?

Posted by David — Share: http://fmasc.net/xh
Tags: , ,

Posted by S 2008-10-21 10:40

En kamrer är en tjänsteman som har hand om ekonomi och räkenskaper. .
Ordet kommer av medeltidslatinets camerarius, skattmästare.
Så om du har hand om föreningens ekonomi kanske du kan kalla dig kamrer?
Kamrer David. Taget! :-D


Posted by E 2008-10-21 12:39

du har koll på läget du :)


Posted by S 2008-10-21 12:54

Koll har jag inte. Men man kan väl googla. :-D


Posted by David 2008-10-21 13:00

:-D


Posted by E 2008-10-21 13:59

fusk !!!

Post new comment to Kamrer David

Advance users: Click to view allowed XHTML tags.