12
DEC
13:37

President Elect Barrack Obama

Obama försöker fånga YouTube-användarna …

Posted by David — Share: http://fmasc.net/vd

Posted by Pilla 2008-12-13 10:15

Låt mig gissa: Du såg bilden och tryckte på play och på så sätt upptäckte du innehållet?


Posted by David 2008-12-13 13:44

Tryckte på play??


Posted by Pilla 2008-12-13 14:43

Nu förstår jag inte frågan.


Posted by David 2008-12-13 16:09

Me neither…


Posted by Pilla 2008-12-13 18:26

Hehe, det går ju bra det här!

Post new comment to President Elect Barrack Obama

Advance users: Click to view allowed XHTML tags.