28
MAY
04:56

Lifestream post

– Uppe med tuppen. Om tuppen har vart uppe och festat hela natten och inte gått och lagt sig än that is… Väntar på spårvagnen. Hej solen!

Posted by David — Share: http://fmasc.net/x8
Post new comment to Lifestream post

Advance users: Click to view allowed XHTML tags.