5
MAR
09:53

Dödskvällspressen

Jag och min vän och kollega Thomas, aka iThomas, aka @drblau, har noterat att Aftonbladet gärna använder orden “döds” eller “mördar” som prefix på diverse djur eller företelser. De flesta tror nog att detta är för att förstärka artikeln. Men Thomas tror bestämt att detta är en koppling till initiationsriterna som man kan läsa om finns på landets tidningsredaktioner. Eller i Thomas egna ord.

Samtidigt på Aftonbladet: “Den som får in flest döds-ord i sina artiklar får ligga med praktikanten”.

Med detta i bagaget så kan vi nu börja notera när praktikanterna får det kämpigt…

Posted by David — Share: http://fmasc.net/9x
Pingback from Feed Me A Stray Cat » Nu får praktikanten släppa till igen … 2010-04-29 10:18
Post new comment to Dödskvällspressen

Advance users: Click to view allowed XHTML tags.