27
APR
12:58

Lifestream post

– Bra nära att lägga min röst på Magnus Betnér-partiet i höst. RT @Magnusbetner: Sverigedmokraterna del 2: http://bit.ly/9vM8vJ

Posted by David — Share: http://fmasc.net/6k
Post new comment to Lifestream post

Advance users: Click to view allowed XHTML tags.