27
JAN
16:24

Lifestream post

– Åh gudars. Någon från Alingsås ringde just in till P3. En Robert. Som skulle hem och träna fotboll med Östadkulle. Jag låter inte så va?!

Posted by David — Share: http://fmasc.net/2po

Posted by Håkan 2011-01-27 16:36

Jo, du låter så……


Posted by Ludde 2011-01-27 21:40

:) troligen …. :)

Post new comment to Lifestream post

Advance users: Click to view allowed XHTML tags.