28
JAN
06:08

Lifestream post

– “Det har vart lite problem med kontaktledningen inatt och det är tydligen inte åtgärdat.” … 6min in i resan. #sj400

Posted by David — Share: http://fmasc.net/2ps
Post new comment to Lifestream post

Advance users: Click to view allowed XHTML tags.